Mitologia ormiańska

Boginie

Anahit, Anait - bogini płodności i miłości, patronka Ormian.

Asthk - bogini miłości cielesnej, patronka wody, ukochana Wahagna.

Nane - bogini, prawdopodobnie patronka miłości i wojny.

Szamiran - bogini miłości i rozkoszy seksualnej.

Bogowie

>

Amanor i Wanatur - bóstwa nowego roku ściśle związane z kultem płodności płodności. Amanor (Nowy Rok), Wanatur (dający schronienie).

Aramazd - najwyższy bóg panteonu, stwórca nieba i ziemi.

Arew - bóg personifikujący słońce.

Baht - bóstwo personifikujące los jednostki.

Karapet - bóstwo patronujące bohaterom-wojownikom, muzykom, śpiewakom, tancerzom i akrobatom.

Mihr - syn Aramazda, bóg słońca i światła.

Sarkis - bóg burzy i wiatru, patron wilków i zakochanych.

Spandaramet - bóg świata podziemnego.

Tir - bóg sztuki, nauki i literatury, nauczyciel mądrości kapłańskiej.

Wahagn - bóg burzy, piorunów i męstwa.

Inne postacie i zagadnienia

Ałki - złe demony męskie i żeńskie, niebezpieczne dla kobiet ciężarnych i dzieci.

Aralezy - duchy zrodzone przez sukę, wskrzesały zmarłych liżąc ich rany.

Cawer - duch niemocy.

Cowinar - gniewny kobiecy demon zsyłający wedle upodobania - deszcz lub grad.

Groh - duch śmierci zapisujący przeznaczenie człowieka na jego czole.

Kadże - duchy burzy i wichru.

Lekeon - gigantyczna ryba oplatająca swoim ciałem ziemię i bezskutecznie próbująca schwytać własny ogon.

Lusin - personifikacja księżyca o niepewnej płci.

Mardagayl - człowiek skazany na przeistoczenie się w wilka (zwykle kobieta).