Mitologia hetycka

Boginie

Ariniti, Arinna - bogini-słońce ze świętego miasta Hetytów.

Aszertu - bogini północno-zachodio semicka, żona Ela.

Gulses - boginie-pisarki, patronki człowieka. Na tabliczkach życia zapisywały ludzkie przeznaczenie.

Istustaja i Papaja - boginie przeznaczenia z orszaku boga Lelwani. Przędły nić ludzkiego żywota.

Kamrusepa - bogini-czarodziejka, pomocnica i córka boga słońca, wraz z którym czesała owcze runo.

Szauszka - wielka bogini miłości, płodności i wojny.

Bogowie

Alalu - bóg, pierwszy władca nieba pokonany przez Anu.

Anu - bóg pochodzenia huryckiego, był pierwszym pośród bogów. Syn Alalu. Pokonał go Kumarbim.

Arma - otoczony wielką czcią bóg księżyca; syn Teszuba i Hebab.

Aruna - bóg morza (oceanu otaczającego świat).

Elkunirsza - Hetyckie imię północno - zachodniosemickiego boga Ela, starsze pokolenie.

Enlil - bóg ziemi i atmosfery, władca ludzi, zesłał potop.

Hahhima - bóstwo personifikujące odrętwienie, być może uosobienie cyklicznego obumierania przyrody.

Istanu - bóstwo słońca, pojawiało się na niebie na czterokonnym rydwanie, a widząc wszystko z góry, stało się sędzią oraz świadkiem umów i zobowiązań.

Kumarbi - bóg służący Anu, a następnie zbuntował się przeciw niemu a w walce odgryzł mu "lędźwie" i połknął jego nasienie, co spowodowało, że w swoim wnętrzu zaczął nosić trzy potężne bóstwa.

Lelwani - bóstwo świata podziemnego.

Runda - wojowniczy bóg opiekuńczy.

Tarhuna - bóg-burza, bóstwo naczelne.

Ulgen - najwyższe bóstwo niebieskie, stwórca świata.

Inne postacie i zagadnienia

Anunaki - siedmiu bogów podziemia, dzieci An.

Eja - drzewo życia.

Erlik - władca duchów podziemi.

Hedammu - potwór mieszkający w morzu, pożerał tysiącami zwierzęta, niszczył miasta, pola i ludzi.