Mitologia Majów

Ah Mun - był bogiem kukurydzy, który przedstawiany jest najczęściej z kolbą kukurydzy wyrastającą z jego głowy.
Obrazki: Ah Mun

Ahau Kin, Kinich Ahau - "Pan Słonecznego Oblicza". Bóg Słońca w mitologii Majów. Ahau Kin występował w dziennej i nocnej postaci. W swojej dziennej postaci bóg Słońca był często przedstawiany z pewnymi cechami jaguara. Natomiast między zachodem a wschodem Słońca stawał się Bogiem-Jaguarem, panem krainy podziemni, i podróżował z zachodu na wschód przez podziemne krainy.

Bacab - jeden z czterech bogów wiatru, który według kosmogonii Majów podtrzymywał rzekomo istniejący ponad tym światem niebiański świat górny.

Chac - u Majów był bogiem wody, deszczu i piorunów. Jako strażnik użyźniających deszczów, Chac był odpowiedzialny za rolnictwo i otworzył nasionko kryjące w sobie pierwszą kukurydzę. Jest utożsamiany z azteckim bogiem deszczu Tlalokiem.

Chilam-Balam - "Księga Kapłana Jaguara". Święta księga Majów. Opisuje m.in. jak pod koniec VIII wieku zakładali pierwsze twierdze.

Copal - żywica pewnych drzew używana jako kadzidło.

Gucumatz - był bóstwem Majów będącym odpowiednikiem azteckiego boga Quetzalcoatla.

Itzamna - "Dom Jaszczurki". Pan niebios, najwyższe bóstwo w panteonie Majów. Itzamna był wynalazcą pisma i uczenia się, oraz pierwszym kapłanem. Czczono go również jako boga medycyny. Łaskawy, obdarzający wiernych wiedzą, umiejętnościami oraz ziemią uprawną. Jego małżonką był Ix Chel, bogini medycyny, porodu i tkactwa. Boga tego przedstawiano różnie: jako panującego monarchę, pisarza, starca, a czasami jako wielkiego niebiańskiego węża. Wydaje się, że Itzamna był kojarzony z bogiem słońca Ahau Kinem. Wizerunki obu bóstw noszą znamiona bliskiego podobieństwa. Nazywano go także po prostu Zamna i mógł być Bogiem K.

Ix Chel - "Pani Tęczy". W mitologii Majów była boginią płodności, porodu, medycyny i tkactwa. Była żoną naczelnego bóstwa Itzamna. Ix Chel była czasem przedstawiana jako starucha z wężami we włosach, a czasami i oczami i pazurami jaguara. Szczególnie czciły ją kobiety. Zwano ją również Ix Kanleom- "Pajęcza Sieć Chwytająca Poranną Rosę".

Pauahtun - bóg Majów, pojawiający się w czterech różnych aspektach, z których każdy podobno podpierał jeden narożnik nieba. Pauahtuna (nazywany również "Bogiem N"), przedstawiano jako rozpustnika i pijaka, często paradującego w skorupie żółwia lub muszli. Pauahtun był również kojarzony z podziemną krainą zmarłych, grzmotem pioruna i górami. Był prawdopodobnie utożsamiany z postaciami znanymi jako Bacaby.

Tecpactl - krzemień, także nóż z krzemienia do wycinania serc ofiarom rytualnym.

Xbalanque i Hunahpu - bohaterscy bliźnięta-herosi. Najpełniejsza wersja ich dziejów zawarta jest w "Popul vuh", świętej księdze Majów. Opowiada ona o ich życiu od igraszek z bogami z krainy podziemi do ostatecznego odrodzenia się bliźniąt w postaci Słońca i Księżyca. Bogowie Xibalba, krainy podziemi, wyzwali braci, aby zagrali z nimi w piłkę Majów. W krainie podziemi przeszli oni bez szwanku przez wiele niebezpieczeństw, później jednak Hunahpu został pozbawiony głowy kijem od odbijania piłki. Ponieważ mecz miał się ku końcowi, Xbalanque namówił żółwia, aby udawał głowę Hunahpu. Kiedy tylko bogowie odwrócili uwagę, Xbalanque zamienił głowę brata. Wielkie wrażenie na bogach zrobiło to, że bracia sami się ścięli, a następnie otworzyli. Bogowie poprosili, aby z nimi uczynili to samo, co chłopcy radośnie obiecali, ale po ścięciu głów zostawili ich w takim stanie. Z krainy podziemi wyszli jako słońce i księżyc.

Xibalba - "Miejsce Strachu". Kraina podziemi w mitologii Majów. Xibalba składało się z dziesięciu poziomów. Na każdym z nich było wiele "domów", w których na zmarłych czekało wiele niebezpieczeństw, na przykład w Domu Noży, Domu Ognia, Domu Jaguarów i Domu Kijów do Gry w Piłkę. Do krainy podziemi wchodziło się poprzez jaskinie, stawy lub jeziora. Bliźniaczy herosi Xbalanque i Hunahpu pokonali wiele niebezpieczeństw w Xibalba podczas swej wyprawy w podziemia.